Monday 20 August 2012 – all 12 games in free MLB picks and predictions


English: Baseball with clock to represent a

 1. Texas Rangers **** at RL = 1.86 bet 2u; at -2.5AH=2.5 bet 2u;                                                       win = 3.72+5 =8.72; ROI = +4.72
 2. Arizona Diamondbacks*** bet 2 units  at RL=2.45; at -2.5=3.4 bet 1u;                                                                       lost4u; ROI = -4
 3. Philadelphia Phillies***** at RL=2.5 bet 3 units; at -2.5 =3.65 bet 2u;  win = 7.5+7.3 = 14.8; ROI = +9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 4. Washington Nationals******at RL= 2.67 bet 4 units; at-2.5 =3.85 bet 2u;  lost 6u; ROI = -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5. Los Angeles Dodgers*** at RL=2.6 bet 2 units;  at -2.5 AH = 3.75 bet 1u;  lost 3u; ROI = -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6. New York Yankees****at RL=2.35 bet 3 units;  at-2.5 =3.2 bet 1u ;  lost 4u; ROI = -4
 7. Oakland Athletics******* at RL=2.35 bet 3 units; at -2.5AH =3.3 bet 2u;  at -3.5 = 4.75 bet 2u; lost = 7u; ROI = -7                                                                                                 
 8. Tampa Bay Rays*****at RL=2.15 bet 3 units; at -2.5AH =3.15 bet 2u;  win = 6.45+6.3 = 12.75; ROI = 7.75                           
 9. Seattle Mariners*****at RL=3.00 bet 3 units; at -2.5AH =4.35 bet 2u;  win = 9 +8.7 = 17.7; ROI = +12.7                                     
 10. New York Mets***** at RL =2.00 bet 2u; at -2.5AH =3.00 bet 2u;  lost 5u; ROI = -5
 11. Chicago Cubs*** at ML =2.35 bet 2u; at -1.5 AH =3.1 bet 1u;                         lost 3u; ROI = -3
 12. Pittsburgh Pirates****at RL =OTB bet 2u; at -2.5AH =OTB bet 2u;                   lost 4u; ROI = -4
 • Total games =12, total units investments = 55; total no of bets = 25;
 • total -win/lost = 12 -4/8   total no of bets-win/lost = 25 –8/17;
 • ROI =  53.97 -55 = – 1.03 units lost                                                                                                                                                 
expertprediction
Advertisements

Author: expertpredictions

PhD, Master and Diplomat Engineer in Materials Engineering Domain, Metallic Advanced Materials; Statistics, analyse and sport predictions.