Tuesday 14 August 2012 – all games in free MLB picks and predictions


English: Baseball with clock to represent a

 1. New York Yankees ***at RL=2.35 bet 3 units;       win = 7.05; ROI = +4.05
 2. Miami Marlins*** bet 2 units  at RL=2.45; at -2.5=23.40 bet 1u;                                                                                                 lost 3u; ROI = -3
 3. Milwaukee Brewers*** bet 3 units  at RL=2.30;                                                    lost 3u; ROI = -3                             
 4. Washington Nationals***at RL=2.95 bet 3 units; at -2.5 =4.35 bet 2u;                                                                                                                                          lost 3u; ROI = -3
 5. Los Angeles Angels******  at RL=2.10 bet 3 units; at -2.5 =2.95 bet 2u; at -3.5=4.25 bet 2u;                                                                                                  win = 6.3+5.9 = 12.2; ROI = +6.2
 6. Detroit Tigers****** at RL=1.95 bet 2 unit; at -1.5 =2.55 bet 2; at -3.5 =3.40   bet 2u;                                                                                                                          win = 3.8+5.1+6.8 = 15.7 ;  ROI= +9.7
 7. Tampa Bay Rays**** at RL=1.95 bet 2 units; at -2.5 =2.90 bet 2u;                        lost 4u; ROI = -4
 8. Houston Astros*** at ML=2.09 bet 2 units; at -2.5 =2.75 bet 1u;         win = 4.18+2.75 = 6.93; ROI = +3.93
 9. Chicago White Sox****** at RL=2.30 bet 2 units; at -2.5 =3.20 bet ; at -3.5 = 4.50   bet 2u;                                                                                                            lost 6u; ROI = -6 
 10. Atlanta Braves****** at ML=1.58 bet 2 units; at -1.5 =2.15 bet 2u; at -2.5 = 3.05 bet 2u                                                                                                                    win = 3.16+4.3+6.1 = 13.56; ROI = +6.56   
 11. Los Angeles Dodgers** at ML =1.83 bet 1 units; at -2.5 =2.35 bet 1u; win = 1.83+2.35 = 4.18; ROI = +2.18
 12. Oakland Athletics****  at RL=2.40 bet 2 units; at -2.5 =3.30 bet 2u;                        lost 4u; ROI = -4 
 13. Baltimore Orioles*** at RL=2.70 bet 2 units; at -2.5 =4.10 bet 1u;                win = 5.4+4.1 = 9.5; ROI = +6.5
 14. Saint Louis Cardinals*** at RL=2.75 bet 2 units; at -2.5 =4.10 bet 1u;                                                                                                                                       win = 5.5+4.1 =9.6; ROI = +6.6
 15. Cincinnati Reds**** at RL=2.05 bet 2 units; at -2.5 =2.95 bet 2u;                        win = 4.1+5.9 =10; ROI = +6                                                                                                                       
 • Total games =15, total units investments = 59;total no of bets = 32;
 • total -win/lost = 15 –9/6; 32 – 20/12                                                                              ROI = 88.72 – 59 = + 29.72                            
expertprediction