Saturday 11 August 2012 – free parlay MLB picks & predictions


 1. New York Yankees at RL= 2.00 & San Francisco Giants at RL=1.9 & Saint Louis Cardinals at ML =2.28;  trixie bet = 8u;                                      win= 7.6+9.12+8.66+17.32 = +42.7 units profit
 2. Boston Red Sox at RL=2.25 & Washington Nationals  at RL=2.2; & Tampa Bay Rays  at RL=1.8;  trixie bet = 8u; lost 8u, ROI = -8
 3. Baltimore Orioles at RL=2.5 & Cincinnati Reds at RL=2.2 & Pittsburgh Pirates at RL=2.2; trixie bet = 8u ; lost 8u, ROI = -8
 • Total games =9, total units investments = 24;total no of bets = 12; ROI = +18.47 units profit
expertprediction

Saturday 11 August 2012 – 9 free MLB picks & predictions


 1. New York Yankees***at RL= 2.00 ; bet 3 units; win = 6; ROI = +3
 2. San Francisco Giants*******at RL=1.9 bet 3 units; at -2.5=2.75 bet 2u; at -3.5=3.9 bet 2u; win = 19; ROI = +12
 3. Saint Louis Cardinals****at ML =2.28 bet 2 units; at -1.5 = 3.1 bet 2u; win = 10.76; ROI = +6.76
 4. Boston Red Sox****at RL=2.25 bet 3 units; at -2.5=3.05 bet 2u; lost 4; ROI = -4
 5. Washington Nationals *** bet 2 units  at RL=2.2; at -1.5=2.9 bet 1u; lost 3; ROI = -3
 6. Tampa Bay Rays**** at RL=1.8 bet 2 units; at -2.5 =2.45 bet 2u; win = 3.6; ROI = -0.4
 7. Baltimore Orioles****at RL=2.5 bet 2 units; at -2.5 =3.6 bet 2u; lost 4; ROI = -4
 8. Cincinnati Reds***at RL=2.2 bet 2 units; at -2.5 =3.1 bet 1u; win = 4.4; ROI = +1.4
 9. Pittsburgh Pirates******at RL=2.2 bet 3 units; at -2.5 =3.15 bet 2u; at -3.5=4.35 bet 1u; lost 6; ROI = -6
 • Total games =9, total units investments = 38;total no of bets = 19;
 • Total -win/lost = 9 -5/4; ROI =43.76 – 38 = +5.76
expertprediction

Black Friday = – 43.9 units lost


 1. straight system = -19.9 units lost
 2. parlay system = -24 units lost
 3. total ROI = -43.9 units lost

Another Hurricane in our budget, but will keep going forward. 

experts_at_sports_predictions_team